Editorial Team

Editor

  1. Redkolegija Jurnala, Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Ukraine

Section Editor

  1. Redkolegija Jurnala, Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Ukraine