WSPÓŁCZESNY STEREOTYP NIEMIECKIEGO SĄSIADA I JEGO UWARUNKOWANIA

Marta Szymańska Шиманська Марта

Abstract


W związku z wieloletnią historią stosunków polsko-niemieckich funkcjonuje w obu tych krajach pewien stereotyp sąsiada, który wiąże się z cechami narodowymi. Głównym celem przeprowadzonego badania jest określenie współczesnego stereotypu Niemców wśród Polaków. Takie badania były wielokrotnie przeprowadzone, jednakże priorytetowym aspektem badań własnych jest zaobserwowanie zależności między postawą osób badanych wobec Unii Europejskiej a stereotypem Niemców. Związek między tymi zmiennymi nie został jeszcze opisany na gruncie badań psychologicznych. W badaniu własnym populację stanowiła stu pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców Szczecina podzielona na trzy grupy wiekowe.

Do celów badawczych stworzono dwa osobne kwestionariusze.  Jeden z nich mierzy ową postawę badanych wobec Unii Europejskiej. Drugi natomiast bada związek poszczególnych uwarunkowań ze stereotypem Niemców. Wyniki badań własnych są nieco zaskakujące, a badanie zawiera innowacyjne elementy. Z przeprowadzonych analiz wyłania się wniosek, iż współcześnie funkcjonuje pozytywny stereotyp Niemców. Jest to konsekwencją dziesięcioletniej obecności Polski w Unii Europejskiej, na co wskazują wyniki przeprowadzonego badania. Stereotyp Niemców jest silnie powiązany z postawą badanych wobec Unii Europejskiej, co stanowi pierwszy taki wniosek na gruncie polskich badań.  Jak wynika z analizy i interpretacji wyników, głównymi determinantami wizerunku Niemców są: wiek, częstość odwiedzin niemieckiego kraju, liczba kontaktów społecznych z obywatelami Niemiec, negatywna postawa rodziny osoby badanej wobec zachodnich sąsiadów, jak również doświadczenie historyczne.

Słowa kluczowe: stereotypy narodowe, uprzedzenia , poglądy wobec Unii Europejskiej, relacje polsko-niemieckie, wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców.

* * * * *

Download/read PDF
DOI: https://doi.org/10.31108/

Refbacks

  • There are currently no refbacks.