Про сайт

Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Мета видання.
Головними цілями журналу є:
1) створення інформаційного освітнього середовища;
2) покращення прозорості та доступності освіти у сфері розвитку мислення;
3) забезпечення користувачів безкоштовними суспільними сервісами у сфері технологій розвитку інтелекту;
4) просування наукової та практичної психології.

Завдання видання.
Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати в різних областях теоретичної та прикладної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Academic Resource Index Research Bible

Index Copernicus International

Vernadsky National Library of Ukraine

Eurasian Scientific Journal Index

Google Scholar Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Про видавницьку систему