Про сайт

Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Мета видання.
Головними цілями журналу є:
1) створення інформаційного освітнього середовища;
2) покращення прозорості та доступності освіти у сфері розвитку мислення;
3) забезпечення користувачів безкоштовними суспільними сервісами у сфері технологій розвитку інтелекту;
4) просування наукової та практичної психології.

Завдання видання.
Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати в різних областях теоретичної та прикладної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Academic Resource Index Research Bible (Японія)

Scientific Indexing Services (США)

Index Copernicus International (Польща)

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна)

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)

Google Scholar (США) Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Про видавницьку систему