ТЕХНОЛОГЇЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ


Новий випуск _______ Попередні випуски _______ Додати статтю _______ Контакти

Прийом статей до чергового номеру журналу здійснюється до 20 червня 2019 року.

Статті англійською мовою вітаються!

Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Мета видання.
Головними цілями журналу є:
1) створення інформаційного освітнього середовища;
2) покращення прозорості та доступності освіти у сфері розвитку мислення;
3) забезпечення користувачів безкоштовними суспільними сервісами у сфері технологій розвитку інтелекту;
4) просування наукової та практичної психології.

Завдання видання.
Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати в різних областях теоретичної та прикладної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Academic Resource Index Research Bible (Японія)

Scientific Indexing Services (США)

Index Copernicus International (Польща)

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна)

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)

Google Scholar (США) Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей.

Відомості про членів редколегії Технологій розвитку інтелекту:

Марина Лазарівна Смульсон

Голова редакційної колегії, головний редактор М.Л. Смульсон, дійсний член НАПН України, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Юнона Миколаївна Лотоцька

Заступник головного редактора Ю.М.Лотоцька, провідний науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Мещеряков Дмитро Сергійович

Редактор іншомовного контенту Д.С. Мещеряков, молодший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

 

Члени редколегії:

  1. Максименко С.Д., академік-секретар відділення психології,вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
  2. Чепелєва Н.В., заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  3. Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  4. Кокун О.М., завідувач лабораторії психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  5. Саннікова О.П., завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор психологічних наук, професор.
  6. Рудницька С.Ю., завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, доцент.
  7. Конева О.В., доктор психологічних наук, асоційований професор відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  8. Корнілов Ю.К., кандидат психологічних наук, голова відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  9. Т. Гергей, доктор математичних наук, Лабораторія прикладної логіки, директор. Угорщина, Будапешт.
  10. Я. Вробель, доктор, професор, викладач в Університеті Окленду (Рочестер, Міссурі, США), засновник, власник, терапевт і супервізор у «Balance and Harmony Counseling», терапевт у «Catholic Charities of South East Michigan».

 

Правила оформлення та подачі статей

Шановні колеги! Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей і з шаблоном написання наукової статті. Надсилайте свої статті на електронну пошту редколегії nitelabor@gmail.com.

Рецензування та редакційна етика

Дізнайтеся більше про процедуру рецензування та дотримання редакційної етики - прочитайте декларацію про конфлікт інтересів і формою згоди автора, ознайомтеся з формою сліпого рецензування та прикладом такої форми.


Заява про конфіденційність

Імена та e-mail адреси, вказані Вами при реєструванні на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами або з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації. Вони ні в якому разі не будуть надаватись іншим особам або організаціям.

 

Етика публікацій і заява про зловживання довірою

Редактори журналу «Технології розвитку інтелекту» працюють у відповідності з міжнародними принципами етики публікацій, включаючи, але не обмежуючись ними, політику конфіденційності, пильність над науковими публікаціями, запобігання можливого конфлікту інтересів тощо. Редакція виконує рекомендації Комітету з етики наукових публікацій та, зокрема, набір джерел етики наукових публікацій, запропонований Elsevier.

Обов'язки редакторів та рецензентів

Редакція та рецензенти повинні оцінювати рукописи за їх інтелектуальний зміст, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, етнічного походження, громадянства чи політичних поглядів авторів.

Будь-який поданий рукопис розглядається як конфіденційний документ. Редакція та будь-який редакційний колектив зобов'язані не розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних консультантів та видавця, за необхідності. Неопубліковані матеріали, розкриті в поданому рукописі, не повинні використовуватися у власному дослідженні редактора без письмової письмової згоди автора.

Редактори мають брати самовідвід в разі (тобто слід попросити співредактора, асоційованого редактора чи іншого члена редакційної колегії замість перегляду та розгляду) розглядання рукописів, в яких вони мають конфлікти інтересів в результаті конкурентних, спільних чи інших зв'язків, або зв'язку з будь-яким з авторів, компаній чи (можливо) установ, пов'язаних із документами.

Редакційна колегія повинна приймати обґрунтовані заходи, коли з'являються етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованої статті спільно з видавцем (або суспільством). Такі заходи, як правило, включають в себе контакти з автором рукопису або документу та належного розгляду відповідної скарги чи претензій, але можуть містити також подальші повідомлення відповідним установам та науковим органам.

Обов'язки авторів

Автори поданих документів повинні надати чіткий опис виконаної роботи, а також об'єктивне обговорення його значимості. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі.
Автори зобов'язані подати власну та оригінальну наукову роботу (тобто таку, яка ніколи раніше не публікувалася).

Стаття повинна містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим відтворити роботу. Шахрайські чи свідомо неточні твердження є неетичною поведінкою і неприйнятні.
Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою публікації і є неприйнятним.

Автори мають подати статтю для розгляду лише на «Технології розвитку інтелекту» в один і той самий час. Подання одного і того самого рукопису до декількох журналів одночасно являє собою неетичну поведінку видавництва та є неприйнятною.

Коли автор виявляє значну помилку або неточність в опублікованій статті, автор зобов'язаний негайно повідомити редактора журналу чи видавця та співпрацювати з редактором, щоб відкликати чи виправити цю статтю. Якщо редактор або видавець дізнається у третьої особи, що опублікована стаття містить значну помилку, то обов’язок автора – негайно відкликати чи виправити статтю.

Автори – будь ласка, ознайомтеся з Керівництвом для авторів, Етикою публікацій і заявою про зловживання довірою. Для отримання додаткової інформації про етику публікацій ви можете звернутися, наприклад, до Kit Publishing Ethics Resource.

 

Звернення щодо відкритого доступу

Журнал «Технології розвитку інтелекту» лояльний в забезпеченні відкритого доступу для академічної роботи. Всі оригінальні статті та рецензії, видані в цьому журналі, є вільно доступними одразу з моменту публікації. Ми не отримуємо жодних винагород за завантаження та перегляди будь-яких статей читачами для їхнього власного академічного використання.

Журнал «Технології розвитку інтелекту» також діє під ліцензією Creative Commons CC-BY-NC-ND. Це дає дозвіл копіювати статті, безкоштовно, лише для не комерційного використання і з відповідним цитуванням інформації. Всі автори, що публікуються у «Технологіях розвитку інтелекту», приймають це як умови публікації.

Ліцензія Creative Commons.

 

З усіх питань, що виникають, звертайтесь за електронною адресою або за телефоном:

nitelabor@hotmail.com

nitelabor@gmail.com

Тел.: +38 044 288-26-36 (Юлія Носкова)

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ

Подивитися | Поточний випуск | Реєстрація