ТЕХНОЛОГЇЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ


Новий випуск _______ Попередні випуски _______ Додати статтю _______ Контакти

Прийом статей до чергового номеру журналу здійснюється до 15 березня 2017 року.

Статті англійською мовою вітаються!

Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 1-4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Index Copernicus International

Eurasian Scientific Journal Index.

Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей.

Відомості про членів редколегії Технологій розвитку інтелекту:

Марина Лазарівна Смульсон Голова редакційної колегії, головний редактор М.Л. Смульсон, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Юнона Миколаївна Лотоцька Заступник голови редколегії, відповідальний редактор Ю.М.Лотоцька (Ільіна), провідний науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Максим Миколайович Назар Програмно-технічний редактор М.М. Назар, старший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Члени редколегії:

  1. Максименко С.Д., академік-секретар відділення психології,вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
  2. Чепелєва Н.В., заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  3. Балл Г.О., завідувач лабораторії методології та теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  4. Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  5. Кокун О.М., завідувач лабораторії психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  6. Конева О.В., кандидат психологічних наук, асоційований професор відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  7. Корнілов Ю.К., кандидат психологічних наук, голова відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  8. Т. Гергей, доктор математичних наук, Лабораторія прикладної логіки, директор. Угорщина, Будапешт.
  9. Я. Вробель, доктор, професор, викладач в Університеті Окленду (Рочестер, Міссурі, США), засновник, власник, терапевт і супервізор у «Balance and Harmony Counseling», терапевт у «Catholic Charities of South East Michigan»

Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей, з декларацію про конфлікт інтересів і формою згоди автора, а також з формою сліпого рецензування та прикладом такої форми.

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ

Новий випуск _______ Попередні випуски _______ Додати статтю _______ Контакти

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 1-4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

З усіх питань, що виникають, звертайтесь за електронною адресою або за телефоном:

nitelabor@gmail.com
nitelabor@hotmail.com

Тел. +38 044 288-26-36 (Вадим Гоноровський)

 

Подивитися | Поточний випуск | Реєстрація